Katolicki TRADYCJONALISTA

Extra Ecclesiam Salus Nulla.


Przeciw herezjom
1.Przysięga antymodernistyczna Słyszymy, niestety często jak to pięknie modlić się z wyznawcami rozmaitych, błędnych religii. Tymczasem Kościół św. już dawno potępił takie praktyki jako obrazę Boga.

"Kto modli się z heretykami ten jest heretykiem"czytamy u Ojców i Doktorów Kościoła. A św Pius X przestrzega w Encyklice Pascendi... ,że modlitwy z heretykami to herezja.

Na przestrzeni dwudziestu wieków wszystko w tym względzie było jasne i jednoznaczne. Ostatnio sytuacja uległa zmianie w ten sposób, że głosi się z wysoka poglądy przeciwne. Może to oznaczać , że uwaśani za katolickich duchowni opuścili już Kościół aby podążyć za zupełnie innymi ideami. Ponieważ jak wiadomo Kościł nie tylko , że nie podlega zmianom, a tym bardziej nie może zawieraą w sobie sprzeczności to możemy uważać ,że tacy duchowni na pewno znajdują się poza nim. Niech więc sami modlą się wspólnie z wyznawcami "świętych" kamieni, czarownikami, heretykami, czy z kim tam chcą. Nie należy w swojej gnuśności podążać za takimi fałszywymi pasterzami.

A co ma tu do zrobienia katolik?

Otoż katolik miłujący nawet nieprzyjacił swoich może zawsze podejmować próby nawracania niewiernych. Oczywiście jeżli nie jest misjonarzem to nie ma ku temu szczególnego obowiązku. A więc NAWRACAC, a nie dialogować stawiając na równi z prawdą jakiś fałsz. Nie należy zwłaszcza dawać się wciągać w jakieś dyskusje z nawiedzonymi ulicznymi akwizytorami rozmaitych dziwnych wyznań , którzy będąc dobrze wyszkoleni rozsiewają zamęt.

2.Syllabus errorum
3.Cum ex apostolatus

Powrót