Katolicki TRADYCJONALISTA

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Gdzie Bóg, Król świata całego

dokonał życia swojego.

  • Tak wiele ich przy drogach ,a także w różnych innych miejscach.
  • Nie sposób dotrzeć do wszystkich
  • Ten projekt to próba zinwentaryzowania pewnej cześci z nich
  • Zwłaszcza tych położonych na uboczu , w miejscach ustronnych.

Krzyżu święty, nade wszystko,

drzewo przenajszlachetniejsze!

W żadnym lesie takie nie jest,

jedno, na którym sam Bóg jest.