Katolicki TRADYCJONALISTA


Sancte Joseph, Terror Daemonum, Ora Pro Nobis


Zbrukany Tron św. Piotra

Wielka miłośc i przywiązanie jakie żywią do papiestwa sprawia,że trudno tradycjonalistom przyjąć opcję (lansowaną np przez FSSPX), jakoby heretyk mogł byc papieżem.

Nie zachodzi tu sytuacja w rodzaju : oni nie uznają papieża lecz mając wystarczające po temu podstawy dochodzą do przekonania, że w chwili obecnej nie ma możliwości ustalenia czy papież aktualnie urzęduje , a jeżeli tak to kto nim jest.

Wyczyny Wojtyły na polu ośmieszania powagi i poniżania autorytetu papieża oraz uporczywe powtarzanie herezji , a także odrzucenie Tradycji czyli całego dwudziestowiekowego dorobku Kościoła (jak np tzw "przeprosiny " za prowadzenie misji apostolskiej przez Kościół) spowodowały sytuację, w której zachodzi uzasadniona podejrzliwośc co do hierarchii i całego duchowieństwa o posoborowej orientacji. Ponadto w Polsce nie ma na razie możsci przeprowadzenia globalnej lustracji , ktora umożliwiłaby ustalenie skutów działalności tego człowieka takż pod tym kątem. Obecnie można postawic pytanie : Czy uczciwszy człowiek mógł w tym okresie liczyć na jakiś awans? A może tylko tacy kandydaci jak Wielgus mogli liczyc na kariery?


Niestety zatrute były owoce owego "pontyfikatu". Spełniły się przepowiednie dotyczące Rzymu pozbawionego wiary (np La Salette).

św. Jan Chryzostom (do Mt :7,17- 7,19) :
Chrystus nauczył już odróżniania fałszywych i prawdziwych proroków po ich owocach, teraz także jaśniej poucza po jakich owocach odróżnić prawdziwych nauczycieli od fałszywych.


.Sprawdzają się słowa Matki Bożej: Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta Co można mowic o owocach wobec bezustannego zalewu herezji powielanej przez wszystkie chyba wrogie Kościołowi media, te same , które teraz wołają "santo subito".
Secundum Scripturas

"Tak wszelkie drzewo dobre rodzi owoce dobre, a drzewo złe rodzi owoce łe. Nie może drzewo dobre rodzić owoców złych ,ani drzewo złe rodzic owocow dobrych. Wszelkie drzewo, ktore nie rodzi owocżw dobrych będzie wycięte i w ogień wrzucone. Mt :7,17- 7,19Zbrukany Tron św. Piotra 2 Dzisiaj, gdy Watykan stwierdza,że Msza św. nie była nigdy zabroniona (Summorum Pontificium) wielu zagubionych wiernych może zauważyć wreszcie ,że za Wojtyły nie było jednak tak doskonale jeśli uniemożliwiano odprawianie Mszy Wszechczasów lub wymyślano jakiś system "zezwolen". Tutaj mogą mieć rację ci , którzy uważają , że biedny szef nie wiedział co się dzieje . Mogło tak być bowiem, że ten szef pracował głównie na to aby codziennie pokazywano go w telewizjach i na okładkach brukowej prasy. Istotnie , jego podobizny straszyły w każdym kiosku, a niestety trzeba zauważyć, że często straszą tam do dzisiaj.

Są jednak ludzie, którzy muszą być na froncie, na widoku, na językach. Oni nie wiedzą co to jest skromność. Oni nie dbają o nic innego jak tylko o siebie.

"Biada pasterzom,którzy pasali samych siebie"; Ezech: 34,2


A cóż można powiedzieć o człowieku, który jeśli nie kazał to przynajmniej aprobował stawianie mu za życia pomników przez rozmaitych bałwochwalców. Czy to nie pycha od początku do samego końca?
Czy pycha to cnota prowadząca do świętości ? No,a gdzie jest Advocatus Diaboli?
Przypomnijmy jeszcze tutaj ciekawą postać rosyjskiego myśliciela i wizjonera z drugiej połowy XIX w.Włodzimierza Sołowiowa. Ukazuje on nam w sposób znamienny sylwetkę Antychrysta:
..." pacyfista, ekologista i ekumenista. Ma zwołać sobór ekumeniczny i będzie dążył do ugody ze wszystkimi chrześcijańskimi wyznaniami, zgadzając się na ustępstwa wobec każdego z nich. Ogół chrześcijan pójdzie za nim, z wyjątkiem małych grup katolików i prawosławnych"

Skąd my to tak dobrze znamy...?

Secundum Scripturas

"Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi będą."


Mt: 20,16

"...strzeż powierzonego ci skarbu ,unikając światowych słów nowości i sprzeciwów rzekomej nauki.Niektórzy podążając za nią odpadli od wiary."
I Tym:6,21

Home
   Copyright © Cyberdog 2013 - 2019
     Cyberdog Traditional A M D G.