Zbrukany Tron św. Piotra 2 Dzisiaj, gdy Watykan stwierdza,że Msza św. nie była nigdy zabroniona (Summorum Pontificium) wielu zagubionych wiernych może zauważyć wreszcie ,że za Wojtyły nie było jednak tak doskonale jeśli uniemożliwiano odprawianie Mszy Wszechczasów lub wymyślano jakiś system "zezwolen". Tutaj mogą mieć rację ci , którzy uważają , że biedny szef nie wiedział co się dzieje . Mogło tak być bowiem, że ten szef pracował głównie na to aby codziennie pokazywano go w telewizjach i na okładkach brukowej prasy. Istotnie , jego podobizny straszyły w każdym kiosku, a niestety trzeba zauważyć, że często straszą tam do dzisiaj.

Są jednak ludzie, którzy muszą być na froncie, na widoku, na językach. Oni nie wiedzą co to jest skromność. Oni nie dbają o nic innego jak tylko o siebie.

"Biada pasterzom,którzy pasali samych siebie"; Ezech: 34,2


A cóż można powiedzieć o człowieku, który jeśli nie kazał to przynajmniej aprobował stawianie mu za życia pomników przez rozmaitych bałwochwalców. Czy to nie pycha od początku do samego końca?
Czy pycha to cnota prowadząca do świętości ? No,a gdzie jest Advocatus Diaboli?
Przypomnijmy jeszcze tutaj ciekawą postać rosyjskiego myśliciela i wizjonera z drugiej połowy XIX w.Włodzimierza Sołowiowa. Ukazuje on nam w sposób znamienny sylwetkę Antychrysta:
..." pacyfista, ekologista i ekumenista. Ma zwołać sobór ekumeniczny i będzie dążył do ugody ze wszystkimi chrześcijańskimi wyznaniami, zgadzając się na ustępstwa wobec każdego z nich. Ogół chrześcijan pójdzie za nim, z wyjątkiem małych grup katolików i prawosławnych"

Skąd my to tak dobrze znamy...?

Secundum Scripturas

"Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi będą."


Mt: 20,16

"...strzeż powierzonego ci skarbu ,unikając światowych słów nowości i sprzeciwów rzekomej nauki.Niektórzy podążając za nią odpadli od wiary."
I Tym:6,21

Wstecz
   Copyright © Cyberdog 2013 - 2018

     Cyberdog Traditional A M D G.