"Jeśli zapomnę o nich
Ty Boże na Niebie
Zapomnij o mnie..."

A. Mickiewicz

ZBRODNIA WOŁYŃSKA 1943 - NIE ZAPOMNIMY